En traditionell budget sker på kontonivå av controllers och baseras på historiska data och att du är välbekant med kontoplanen på detaljnivå.

Medan resten av verksamhet kan arbeta med en drivar/ aktivitetsbaserad budget utifrån sina begrepp vilket kan vara produkter, volymer, valuta, priser etc. Genom att jobba med båda modellerna får du med dig hela verksamheten så att ni når uppsatta mål tillsammans.

Det förenklar även prognosarbetet då verksamheten arbetar med begrepp som de är väl bekanta med.

Läs mer om Budget och prognos