Insera gör en behovsanalys av er verksamhet

En väg till besluts- och ledningsstöd

I över 20 år har vi levererat beslutsstöd. Det har givit oss en gedigen erfarenhet att fokusera på det som är bäst för verksamheten.

Vi har lyssnat på våra kunder, tagit del av deras problem, behov och framtida utmaningar. Med detta som ledstjärna har vi utifrån vår kunskap, erfarenhet skapat en färdplan och en karta för att göra rätt saker i rätt ordning på rätt sätt. Tillsammans skapar vi ett effektivt besluts- och ledningsstöd!

Insera arbetar för långsiktiga relationer byggda på kvalitet och ömsesidigt förtroende

Insera strävar efter långsiktiga och djupa kundrelationer. Detta är endast möjligt om Insera som leverantör ständigt kan erbjuda tjänster och lösningar som motsvarar kraven och behoven idag men som även lever upp till framtidens kravbild. Genom att målmedvetet avsätta resurser för utveckling och förbättringar har Insera lyckats motsvara kundernas krav och behov i över 20 års tid med samma grundlösning i botten.

Insera gör en informationsanalys av din verksamhet och tar fram en informationsstrategi
Insera gör en informationsanalys av din verksamhet och tar fram en informationsstrategi

Insera arbetar för långsiktiga relationer byggda på kvalitet och ömsesidigt förtroende

Insera strävar efter långsiktiga och djupa kundrelationer. Detta är endast möjligt om Insera som leverantör ständigt kan erbjuda tjänster och lösningar som motsvarar kraven och behoven idag men som även lever upp till framtidens kravbild. Genom att målmedvetet avsätta resurser för utveckling och förbättringar har Insera lyckats motsvara kundernas krav och behov i över 20 års tid med samma grundlösning i botten.

Insera gör en verksamhetsanalys på ert företag

En komplett plattform

Genom att vi fått förtroendet att leverera Insight Besluts- och ledningsstöd till många olika branscher, har våra kunder på så sätt fått ett mycket kompetent verktyg med både bredd och djup för att kunna stötta arbetsprocesser och kravet på funktioner. På så vis har våra konsulter fått en gedigen verksamhetsförståelse som de kan dela med sig av.

BRANSCHER

Privat

Insight besluts- och ledningsstöd är enkelt, kraftfullt och kostnadseffektivt. Oavsett om du är sällananvändare eller specialist inom ekonomi, personal, försäljning, projekt så presenteras informationen på dina villkor

LÄS MER

Offentlig sektor

Vi har levererat Insight Besluts- och ledningsstöd till statliga myndigheter, affärsverk, kommuner, landsting/ regioner i över 20 årstid. Resultatet har blivit en effektivare verksamhetsstyrning inom samtliga områden.

LÄS MER

Vad kan vi göra för dig?

Låt oss hjälpa till att fylla dina behov. Hör av dig med frågor och funderingar via kontaktformuläret nedan eller slå en signal direkt till vår kundansvarige, Fredrik!

Kontakta gärna Fredrik Borin på Insera

Fredrik Borin
Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: 011 – 10 00 53