Beslutsstöd och ledningsstöd

Beslutsstöd och ledningsstöd

Smarta system
för bättre beslut.

Skräddarsydda lösning för budget, prognos, analys och rapportering. Boka gärna en demo så kan vi gå igenom vad vi kan göra för er. Skulle ni sakna något så gillar vi nya idéer och utvecklar gärna tillägg efter önskemål och förmåga!

  • Ta bort tidstjuvar
  • Effektivisera budget och prognosprocesserna
  • Interaktiva rapporter och dashboards
  • Automatisering av arbetsflöden

Ett komplett ekonomi och BI system för offentlig sektor

En helintegrerad produkt för offentlig sektor som består av affärssystem och BI enklare kan det inte bli.

Budget och prognos

Reducera stora delar av manuella och repetitiva arbeten med flexibla verktyg för att skapa, justera och analysera budgetar och prognoser i realtid.

Analys och portal

Välgrundade beslut och strategisk planering genom analys av data från flera system samtidigt.

Rapportering

En pålitlig sanning om hur verksamheten går med automatiserade månads eller årsredovisningar.

Visualisering

Visualisera komplex data med intuitiva och interaktiva grafer, diagram och dashboards.

Kostnad per patient (KPP)

Exakt och detaljerad insikt i vårdkostnaderna för bättre resursallokering och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Hållbarhet

Enkel rapportering av hållbarhet enligt CSRD och tid över för att utveckla din hållbarhet.

Koncernrapportering

Sammanhängande och transparent översikt av hela koncernens ekonomiska ställning.

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplan eller affärsplan sammanfattar och beskriver hur din verksamhet ska nå sina mål, ger en överblick och beskriver planerade aktiviteter.

Rådgivning och ledning

Förbättra din verksamhet, strategi och resultat med strategisk rådgivning och ledning av dina viktiga projekt.

Beslutsstöd och ledningsstöd

Budget och prognosverktyg med automatiserad rapportering!

Vi erbjuder ett enkelt, kraftfullt och kostnadseffektivt business intelligence verktyg med ekonomistyrning och beslutsstöd oavsett om du är specialist eller sällanvändare…

Hållbarhet

Vi erbjuder system och rådgivning för hållbarhetsarbete genom att först kartlägga och analysera nuvarande hållbarhetsprestanda och behov. Därefter implementering av system för att mäta, övervaka och rapportera hållbarhetsdata. Vi kan hjälpa er att optimera hållbarhetsarbetet och minimera miljöpåverkan.

Finspångs kommun sökte ett verktyg för sitt budget och prognosarbete

“Det var viktigt för oss att hitta ett system som inte bara var ett analysverktyg. Vi krävde inmatning…

– Anette Asklöf, Ekonomichef Finspångs kommun

Beslutsstöd och ledningsstöd

Beslutsstöd och ledningsstöd