Urval av case

Kundlösningar att vara stolta över

OFFENTLIG SEKTOR

Finspångs kommun sökte efter ett verktyg som skulle kunna konsolidera budget- och prognosarbetet.

Samtidigt efterfrågade man möjligheten till mer analys och rapporter än det man kunde få från ekonomisystemet.

“Det var viktigt för oss att hitta ett system som inte bara var ett analysverktyg. Vi krävde inmatning av tex budget från flera processer, inte bara ekonomi. Att lägga budget i ekonomisystemet var väldigt statisk och inte så dynamisk. Vi ville tex inte belasta ekonomisystemet med vår personalbudget. Vi ville samla budget- och prognos i ett system. När vi valde Insight så skapade vi förutsättningar för att koppla på flera processor som miljöredovisning och betygssystem.”

Anette Asklöf ekonomichef på Finspångs kommun

Finspångs kommun val av Insera och Insight har medfört:

  • Informationen finns tillgänglig för samtliga nivåer i organisationen
  • Gemensamt planeringsverktyg och arbetssätt
  • Tidsbesparing vid budgetläggning för administratör och budgetansvarig
  • Skalbarhet vilket gör att kommunen kan lägga till nya system och återanvända befintliga begrepp, definitioner och strukturer i Insight

Mikaela Maglica-Carlberg jobbar som ekonom: “Med Insight får jag en samlad och gemensam plats för prognoser och budget. Jag har möjligheten att vända och vrida på information. Vi tjänar tid och slipper leta information i Excel-filer, ekonomisystem etc. Vi har helt enkelt en bättre överblick”

Vad kan vi göra för dig?

Vill du ha en offert eller har frågor och funderingar, fyll i kontaktformuläret eller hör av dig till våra kundansvariga!

Kontakt

   info@insera.se

   Södra Grytsgatan 1A, 602 33 Norrköping

    Växel: +46(0)11-10 00 53

Fredrik Borin
Kundansvarig / Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: +46(0)11–10 00 53

Jonas Kappling
Kundansvarig / Försäljning
jonas.kappling@insera.se
Tel: +46(0)79-143 32 99