Insight analys  ger dig flerdimensionella analyser direkt i rapporten.

Vilket gör det möjligt att effektivt följa upp och jämföra utfall med budget och prognos på alla nivåer och detaljgrad i en organisation.

Du kan drilla dig ned till transaktion och vidare till faktura eller andra dokumentet.

Men Insight analys följer du samtliga områden inom exempelvis försäljning, projekt, ekonomi, personal mm.

Snabbt och översiktligt budgetverktyg för er organisation.

Insight ger dig användarvänlig statistik från budgetverktyget

Vårt budgetverktyg ger er enkel översikt av statistiken. Lägg till så kan ni enkelt få dashboard som visar exakt den statistik ni vill utifrån den data budgetverktyget tagit fram. Med hjälp av den kan ni även bestämma på roll eller gruppnivå vilka som ska ha access till era olika dashboards.

Exempel på funktioner i Insight Analys och portal budgetverktyg
  • Webbaserat

  • Dynamiska rapporter

  • Valutafunktion

  • Drill down

  • Export till Excel, PDF, Word

  • Fakturavisning

  • Flerdimensionella analyser

  • Pivot

  • Diagram, mätare mm

  • Kommentarer och dokument

Med portalen i budgetverktyget blir informationen lättåtkomliga och anpassade efter befattning och roll i organisationen.

På så sätt är det enkelt att hantera återkommande uppföljning som daglig eller veckovis kontroll.

Med en knapptryckning skapar man en Portal och med en knapptryckning kan användaren alltid återvända till den ursprungliga rapporten för vidare analys. Behörigheter styr sedan vem som har tillgång till respektive Portal.

Här samlar du dina rapporter med kommentarer, dokument, diagram, mätare etc.

Produkter/Verktyg

Budget och prognos

Reducera stora delar av manuella och repetitiva arbeten med flexibla verktyg för att skapa, justera och analysera budgetar och prognoser i realtid.

Rapportering

En pålitlig sanning om hur verksamheten går med automatiserade månads eller årsredovisningar.

Analys och portal

Välgrundade beslut och strategisk planering genom analys av data från flera system samtidigt.

Visualisering

Visualisera komplex data med intuitiva och interaktiva grafer, diagram och dashboards.

Kostnad per patient (KPP)

Exakt och detaljerad insikt i vårdkostnaderna för bättre resursallokering och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvårdsorganisationer.

avtal-avtalshantering

Avtal och inköp

Full kontroll och enkla och optimerade inköp med Avtal och Inköp.

Drift och molntjänst

Fokusera på din verksamhet, vi ser till att dina system är tillgängliga.

Hyressättning

Ta kontroll över din hyressättning.

Vad kan vi göra för dig?

Låt oss hjälpa med er ekonomistyrning, era beslutsstöd och mycket mer. Hör av dig med frågor och funderingar via kontaktformuläret nedan eller slå en signal direkt till vår kundansvarige, Fredrik!

Fredrik Borin
Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: 011 – 10 00 53