Smartare arbetssätt och bättre kontroll.

Insight hyressättning ger dig som fastighetsägare ett helautomatiserat, webbaserat system som stöd för rätt hyressättning enligt bruksvärdesprincipen eller en annan valfri modell i ditt fastighetsbestånd.

Att sätta rätt hyra utifrån ett marknadsperspektiv i kombination med ett oändligt antal parametrar kan vara både tidskrävande
och, i vissa fall, till och med godtyckligt.

I takt med att konkurrens och lagstiftning förändras behövs bra hjälpmedel för att uppnå en bättre kvalitet och smartare arbetssätt inom detta område.
Att eliminera den manuella hanteringen är något att eftersträva.

Utmaningen ligger i att hålla reda på och följa upp parametrar
som dessutom skall viktas i kombination med varandra.

Insight hyressättning ger dig många fördelar.

Minska arbetet vid hyresförhandlingar, förenkla inventeringsarbetet, förenkla det administrativa arbetet, bygga framtida prognoser för hyresintäkter,  Kvalitetssäkra hanteringen av information. Det är några av fördelarna med Insight hyressättning.

Exempel på funktioner i Insight Hyressättning
  • Webbaserat

  • Molntjänst

  • Mobilt inventeringsstöd

  • Lägenhetsdeklaration

  • Valfri beräkningsmodell

  • Export och import av information till valfritt fastighetssystem

  • Användaren kan sköta all administration

  • Förhandlingsunderlag

  • Simulering

  • Hyressättning

Budget och prognos

Stöttar samtliga planeringsprocesser i din verksamhet

Rapportering

Spara tid genom automatiserad rapportering som följer dina mallar

Analys och portal

Du får både helikopterperspektivet och detaljerna i ett och samma system

Visualisering

Visualisering hjälper dig att upptäcka nya samband så du kan fatta bättre beslut!

Kostnad per patient (KPP)

Marknadens mest kompletta KPP-lösning

avtal-avtalshantering

Avtalshantering

Med vår avtalshantering får ni full kontroll över avtalsstrategin

Molntjänst

Med vår molntjänst är du alltid uppdaterad.

Hyressättning

Helautomatiserat, webbaserat system för rätt hyressättning i ditt fastighetsbestånd.

Vad kan vi göra för dig?

Låt oss hjälpa till att fylla dina behov. Hör av dig med frågor och funderingar via kontaktformuläret nedan eller slå en signal direkt till vår kundansvarige, Fredrik!

Fredrik Borin
Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: 011 – 10 00 53