Hyressättning

Ta kontroll över din hyressättning

Insight hyressättning ger dig många fördelar

 • Minska arbetet vid hyresförhandlingar
 • Förenkla inventeringsarbetet
 • Förenkla det administrativa arbetet, bygga framtida prognoser för hyresintäkter
 • Kvalitetssäkra hanteringen av information.Det är några av fördelarna med Insight hyressättning.

Exempel på funktioner i Insight Hyressättning

 • Webbaserat

 • Molntjänst

 • Mobilt inventeringsstöd

 • Lägenhetsdeklaration

 • Valfri beräkningsmodell

 • Export & import till fastighetssystem

 • Användaren kan sköta all administration

 • Förhandlingsunderlag

 • Simulering

 • Hyressättning

Smartare arbetssätt och bättre kontroll

Insight hyressättning ger dig som fastighetsägare ett helautomatiserat, webbaserat system som stöd för rätt hyressättning enligt bruksvärdesprincipen eller en annan valfri modell i ditt fastighetsbestånd.

Att sätta rätt hyra utifrån ett marknadsperspektiv i kombination med ett oändligt antal parametrar kan vara både tidskrävande och, i vissa fall, till och med godtyckligt. I takt med att konkurrens och lagstiftning förändras behövs bra hjälpmedel för att uppnå en bättre kvalitet och smartare arbetssätt inom detta område. Att eliminera den manuella hanteringen är något att eftersträva. Utmaningen ligger i att hålla reda på och följa upp parametrar som dessutom skall viktas i kombination med varandra.

Budget och prognos

Reducera stora delar av manuella och repetitiva arbeten med flexibla verktyg för att skapa, justera och analysera budgetar och prognoser i realtid.

Analys och portal

Välgrundade beslut och strategisk planering genom analys av data från flera system samtidigt.

Rapportering

En pålitlig sanning om hur verksamheten går med automatiserade månads eller årsredovisningar.

Visualisering

Visualisera komplex data med intuitiva och interaktiva grafer, diagram och dashboards.

Kostnad per patient (KPP)

Exakt och detaljerad insikt i vårdkostnaderna för bättre resursallokering och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Hållbarhet

Enkel rapportering av hållbarhet enligt CSRD och tid över för att utveckla din hållbarhet.

Koncernrapportering

Sammanhängande och transparent översikt av hela koncernens ekonomiska ställning.

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplan eller affärsplan sammanfattar och beskriver hur din verksamhet ska nå sina mål, ger en överblick och beskriver planerade aktiviteter.

Rådgivning och ledning

Förbättra din verksamhet, strategi och resultat med strategisk rådgivning och ledning av dina viktiga projekt.

Vad kan vi göra för dig?

Vill du ha en offert eller har frågor och funderingar, fyll i kontaktformuläret nedan eller slå en signal direkt till vår kundansvarige, Fredrik!

Kontakt

   info@insera.se

   Södra Grytsgatan 1A, 602 33 Norrköping

    Växel: 011-10 00 53

Fredrik Borin
Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: 011 – 10 00 53