Vi kan beslutsstöd

Insera är ett svenskt företag som utvecklar och säljer besluts- och ledningsstöd. Vi hjälper också våra kunder med analys av deras verksamhet. På så sätt hittar vi en lösning anpassad efter kundens behov. Våra kunder finns över hela Sverige och är verksamma inom såväl privat som offentlig sektor. Välkommen till oss!

Insight Besluts- och ledningsstöd

Nyheter