Business Intelligence Verktyg 
BRANSCHER

Privat

Vårt verktyg med beslutsstöd och ledningsstöd är enkelt, kraftfullt och kostnadseffektivt. Oavsett om du är sällananvändare eller specialist inom ekonomi, personal, försäljning, projekt så presenteras informationen på dina villkor.

Offentlig sektor

Vi har levererat beslutsstöd och ledningsstöd till statliga myndigheter, affärsverk, kommuner, landsting/ regioner i över 20 årstid. Resultatet har blivit en effektivare verksamhetsstyrning inom samtliga områden.

Med våra business intelligence verktyg får er organisation ekonomistyrning och beslutsstöd för att lyckas. Marknadens mest kompletta system inom KPP – kostnad per patient, budget och prognos, analys, rapportering och visualisering

beslutsstod och ekonomistyrning med business intelligence verktyg
Budget och prognos 

Vår budget och prognos reducerar stora delar av era idag manuella och repetitiva arbeten.

Analys och portal

Vår analys och portal ger er både helikopterperspektivet och detaljer i ett och samma system.

beslutsstod och ekonomistyrning med business intelligence verktyg
Rapportering

Vårt rapporteringssystem ger er översiktligare ekonomistyrning med bland annat automatiserade månads eller årsredovisningar. 

beslutsstod och ekonomistyrning med business intelligence verktyg
Visualisering

Vår visualisering ger er total översikt av ert produktflöde i världen.

Kostnad per patient (KPP)

Våran kostnad per patient lösning ger er perfekt analys och kontroll möjligheter som följer SKR:s riktlinjer.

KUNDCASE

Finspångs kommun sökte ett effektivt business intelligence verktyg för sitt budget och prognosarbete

“Det var viktigt för oss att hitta ett system som inte bara var ett analysverktyg. Vi krävde inmatning av t.ex. budget från flera processer, inte bara ekonomi. När vi valde Insight så skapade vi förutsättningar för att koppla på flera processer som miljöredovisning och betygssystem.”

– Anette Asklöf, Ekonomichef Finspångs kommun

Ett färdigt budget och prognosverktyg från start med automatiserad rapportering!

Vi erbjuder ett enkelt, kraftfullt och kostnadseffektivt business intelligence verktyg med ekonomistyrning och beslutsstöd oavsett om du är specialist eller sällanvändare.

Vi har idag två tydliga affärsområden,
Business Intelligence och sjukvård.
Vi besitter över 20 års erfarenheten inom båda affärsområdena vilket medfört att vi besitter en gedigen verksamhetsförståelse tillsammans med våra nischade produkter inom respektive område.
Med Insight besluts-och ledningsstöd har  du all information på ett ställe! Du behöver inte söka information i olika system.

Alla medarbetare har rapporter, budget och prognoser utifrån sitt ansvarsområde så att de kan se och bidra med vad som driver verksamheten framåt.

Vad kan vi göra för dig?

Låt oss hjälpa med er ekonomistyrning, era beslutsstöd och mycket mer. Hör av dig med frågor och funderingar via kontaktformuläret nedan eller slå en signal direkt till vår kundansvarige, Fredrik!”

Fredrik Borin
Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: 011 – 10 00 53