Ett färdigt budget & prognosverktyg från start med automatiserad rapportering!

Enkelt, kraftfullt och kostnadseffektivt Beslutsstöd för alla områden oavsett om du är specialist eller sällanvändare.

Insera har idag två tydliga affärsområden,
Business Intelligence och sjukvård.

Insera besitter över 20 års erfarenheten inom båda affärsområdena vilket medfört att vi besitter en gedigen verksamhetsförståelse tillsammans med våra nischade produkter inom respektive område.

Med Insight besluts-och ledningsstöd har  du all information på ett ställe! Du behöver inte söka information i olika system.

Alla medarbetare har rapporter, budget och prognoser utifrån sitt ansvarsområde så att de kan se och bidra med vad som driver verksamheten framåt.

LÄS MER OM OSS
BRANSCHER

Privat

Insight besluts- och ledningsstöd är enkelt, kraftfullt och kostnadseffektivt. Oavsett om du är sällananvändare eller specialist inom ekonomi, personal, försäljning, projekt så presenteras informationen på dina villkor

LÄS MER

Offentlig sektor

Vi har levererat Insight Besluts- och ledningsstöd till statliga myndigheter, affärsverk, kommuner, landsting/ regioner i över 20 årstid. Resultatet har blivit en effektivare verksamhetsstyrning inom samtliga områden.

LÄS MER

Med affärssystemsoberoende besluts- och ledningsstöd samt kvalificerade konsulttjänster ser vi till att du och din organisation lyckas.

LÄS MER OM VÅRA PRODUKTER
Insight Besluts- och ledningsstöd

Insight är det kompletta besluts- och ledningsstödet för hela organisationen

Insight Hyressättning

Marknadens mest flexibla systemstöd för rätt hyressättning

Kostnad per patient (KPP)

En heltäckande KPP-lösning som innehåller alla steg

KUNDCASE

Finspångs kommun sökte ett effektivt verktyg för budget- och prognosarbetet.

“Det var viktigt för oss att hitta ett system som inte bara var ett analysverktyg. Vi krävde inmatning av t.ex. budget från flera processer, inte bara ekonomi. När vi valde Insight så skapade vi förutsättningar för att koppla på flera processer som miljöredovisning och betygssystem.”

– Anette Asklöf, Ekonomichef Finspångs kommun

LÄS MER

Blogg

Se alla blogginlägg

Vad kan vi göra för dig?

Låt oss hjälpa till att fylla dina behov. Hör av dig med frågor och funderingar via kontaktformuläret nedan eller slå en signal direkt till vår kundansvarige, Fredrik!

Fredrik Borin
Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: 011 – 10 00 53