Kostnad per patient – KPP

Marknadens mest kompletta KPP-lösning

En heltäckande KPP-lösning som innehåller alla steg

Insight KPP är en mångsidig plattform som stödjer hela matchningsprocessen från direktmatchning, matchningsalgoritm, matchningsanalys och rättning.

Matchningsfunktion matchar vårdkontakter från valfritt antal PAS-system som sedan matchas med vårdtjänster från valfritt antal system.

Funktionen konfigureras via ett administrationsgränssnitt.

Systemet är utvecklat i enlighet med SKR:s riktlinjer för matchning och det sker kontinuerlig  uppdatering.

Exempel på funktioner i Insight KPP

 • Webbaserat

 • Analysverktyg

 • Budget och prognos för ex produktionsbudget

 • Exportfunktion för leveransfiler till SKR:s nationella KPP-databas

 • Kraftfull Import och exportfunktion mot valfritt system: ekonomi, personal, vård-statistik mm

 • Valideringsfunktion

 • Import och export av kalkyler

 • Matchning av vårdkontakt mot vårdtjänster

 • Administration för samtliga delar

 • Manuel och automatisk matchning

 • Rapportering

 • Kalkyler

Analys & kontroll

Systemet innehåller en rad olika funktioner för att säkerställa KPP arbetet. Här ingår analysverktyg för exempelvis uppföljning av matchningsprocent, kvalitetssäkring, valideringsanalys av rätt matchningsregelverk, ska regelverket förstärkas eller lättas upp för att nå önskad matchningsprocent.

Idag har de flesta organisationer skilda system för t ex PAS, LAB system, röntgen, ekonomi, personal och övriga verksamhetssystem. Med hjälp av ett datalager kan information från traditionellt isolerade affärs- och verksamhetssystem (källsystem) sammanställas i form av t ex rapporter och nyckeltal som bygger på beräkningar från flera källsystem.

Budget och prognos

Reducera stora delar av manuella och repetitiva arbeten med flexibla verktyg för att skapa, justera och analysera budgetar och prognoser i realtid.

Analys och portal

Välgrundade beslut och strategisk planering genom analys av data från flera system samtidigt.

Rapportering

En pålitlig sanning om hur verksamheten går med automatiserade månads eller årsredovisningar.

Visualisering

Visualisera komplex data med intuitiva och interaktiva grafer, diagram och dashboards.

Kostnad per patient (KPP)

Exakt och detaljerad insikt i vårdkostnaderna för bättre resursallokering och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Hållbarhet

Enkel rapportering av hållbarhet enligt CSRD och tid över för att utveckla din hållbarhet.

Koncernrapportering

Sammanhängande och transparent översikt av hela koncernens ekonomiska ställning.

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplan eller affärsplan sammanfattar och beskriver hur din verksamhet ska nå sina mål, ger en överblick och beskriver planerade aktiviteter.

Rådgivning och ledning

Förbättra din verksamhet, strategi och resultat med strategisk rådgivning och ledning av dina viktiga projekt.

Vad kan vi göra för dig?

Vill du ha en offert eller har frågor och funderingar, fyll i kontaktformuläret nedan eller slå en signal direkt till vår kundansvarige, Fredrik!

Kontakt

   info@insera.se

   Södra Grytsgatan 1A, 602 33 Norrköping

    Växel: 011-10 00 53

Fredrik Borin
Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: 011 – 10 00 53