En heltäckande KPP-lösning som innehåller alla steg

Insight KPP är en mångsidig plattform som stödjer hela matchningsprocessen från direktmatchning, matchningsalgoritm, matchningsanalys och rättning. Matchningsfunktion matchar vårdkontakter från valfritt antal PAS-system som sedan matchas med vårdtjänster från valfritt antal system.

Funktionen konfigureras via ett administrationsgränssnitt.

Systemet är utvecklat i enlighet med SKR:s riktlinjer för matchning och det sker kontinuerlig  uppdatering.

Analys och kontroll.

Systemet innehåller en rad olika funktioner för att säkerställa KPP arbetet. Här ingår analysverktyg för exempelvis uppföljning av matchningsprocent, kvalitetssäkring, valideringsanalys av rätt matchningsregelverk, ska regelverket förstärkas eller lättas upp för att nå önskad matchningsprocent.

Idag har de flesta organisationer skilda system för t ex PAS, LAB
system, röntgen, ekonomi, personal och övriga verksamhetssystem. Med hjälp av ett datalager kan information från traditionellt isolerade affärs- och verksamhetssystem (källsystem) sammanställas i form av t ex rapporter och nyckeltal som bygger på beräkningar från flera källsystem.

Exempel på funktioner i Insight KPP
 • Webbaserat

 • Analysverktyg

 • Budget och prognos för ex produktionsbudget

 • Exportfunktion för leveransfiler till SKR:s nationella KPP-databas

 • Kraftfull Import och exportfunktion mot valfritt system: ekonomi, personal, vård-statistik mm

 • Valideringsfunktion

 • Import och export av kalkyler

 • Matchning av vårdkontakt mot vårdtjänster

 • Administration för samtliga delar

 • Manuel och automatisk matchning

 • Rapportering

 • Kalkyler

Budget och prognos

Stöttar samtliga planeringsprocesser i din verksamhet

Rapportering

Spara tid genom automatiserad rapportering som följer dina mallar

Analys och portal

Du får både helikopterperspektivet och detaljerna i ett och samma system

Visualisering

Visualisering hjälper dig att upptäcka nya samband så du kan fatta bättre beslut!

Kostnad per patient (KPP)

Marknadens mest kompletta KPP-lösning

avtal-avtalshantering

Avtalshantering

Med vår avtalshantering får ni full kontroll över avtalsstrategin

Molntjänst

Med vår molntjänst är du alltid uppdaterad.

Hyressättning

Helautomatiserat, webbaserat system för rätt hyressättning i ditt fastighetsbestånd.

Vad kan vi göra för dig?

Låt oss hjälpa till att fylla dina behov. Hör av dig med frågor och funderingar via kontaktformuläret nedan eller slå en signal direkt till vår kundansvarige, Fredrik!

Fredrik Borin
Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: 011 – 10 00 53