Insight Budget och prognos stöttar drivar/ aktivitetsbaserat budget- och prognosarbete.

Budget och prognoser kan läggas på alla nivåer i organisationen. Budget och prognos hanterar alla dimensioner, inte bara konto. Då all information är tillgänglig från samtliga moduler kan du med ett klick kopiera och starta med önskat underlag som senaste utfall eller föregående budget och prognos. Genom konsolideringsrapporter är det möjligt att från centralt håll se hur långt budgetprocessen fortskridit, dvs. vilka enheter/ avdelningar som har klarmarkerat sina budgetar och prognoser.

Reducerar stora delar av de manuella och repetitiva arbetet.

Samtliga underlag, regelverk och sammanställningar finns tillgängliga vilket sparar mycket tid och du kommer snabbare i mål!

Med hjälp av Insight Budget & Prognos kan flera vara involverade samtidigt som kontrollen och kvalitén på processerna och data förbättras.

Exempel på funktioner i Insight Budget och prognos
 • Kan hantera all typ av information

 • Valfri detaljnivå

 • Kommentar, bild och länk till dokument per rad

 • Låsning och klarmarkering

 • Pris, volym, antal, procent, tid etc

 • Rullande 12

 • Versionshantering

 • Periodisering och periodiseringsmallar

 • Valutahantering

 • Formler för att beräkna enskilda celler

 • Export till PDF och Excel

Analys och portal

Du får både helikopterperspektivet och detaljerna i ett och samma system

Budget och prognos

Stöttar samtliga planeringsprocesser i din verksamhet

Rapportering

Spara tid genom automatiserad rapportering som följer dina mallar

Visualisering

Visualisering hjälper dig att upptäcka nya samband så du kan fatta bättre beslut!

Hyressättning

Helautomatiserat, webbaserat system för rätt hyressättning i ditt fastighetsbestånd.

Kostnad per patient (KPP)

Marknadens mest kompletta KPP-lösning

Molntjänst

Med vår molntjänst är du alltid uppdaterad.

Vad kan vi göra för dig?

Låt oss hjälpa med er budget, prognos, era beslutsstöd och mycket mer. Hör av dig med frågor och funderingar via kontaktformuläret nedan eller slå en signal direkt till vår kundansvarige, Fredrik!

Fredrik Borin
Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: 011 – 10 00 53