Insight Budget och prognos verktyg stöttar drivar/ aktivitetsbaserat aktiviteter.

Budget och prognos kan läggas på alla nivåer i organisationen. Budget och prognos hanterar alla dimensioner, inte bara konto. Då all information är tillgänglig från samtliga moduler kan du med ett klick kopiera och starta med önskat underlag som senaste utfall eller föregående budget och prognos. Genom konsolideringsrapporter är det möjligt att från centralt håll se hur långt budgetprocessen fortskridit, dvs. vilka enheter/ avdelningar som har klarmarkerat sina budget och prognos.

Reducerar stora delar av de manuella och repetitiva arbetet.

Samtliga underlag, regelverk och sammanställningar finns tillgängliga vilket sparar mycket tid och du kommer snabbare i mål!

Med hjälp av Insight Budget och Prognos kan flera vara involverade samtidigt som kontrollen och kvalitén på processerna och data förbättras.

Stor del av jobbet med budget och prognos och uppföljning är att kvalitetssäkra siffror och inte minst jaga alla som inte är klara!
Trots det är varken budget eller prognos klar! Tänk om du i stället kunde lägga tiden på att skapa budgetar och prognoser som stämmer och som ger dig en god överblick i ett och samma budget och prognosverktyg med automatiska rapporter för uppföljning.

Att kunna lita på siffrorna över tid i budget och prognos gör att du kan ta rätt beslut och du får en större delaktighet från hela verksamheten.
Det ska också vara enkelt för alla att göra sin budget och prognos utifrån sina förutsättningar. Med Insight budget och prognosverktyg så eliminerar du problemen ovan.

Exempel på funktioner i Insight Budget och prognosverktyg
 • Kan hantera all typ av information

 • Valfri detaljnivå

 • Kommentar, bild och länk till dokument per rad

 • Låsning och klarmarkering

 • Pris, volym, antal, procent, tid etc

 • Rullande 12

 • Versionshantering

 • Periodisering och periodiseringsmallar

 • Valutahantering

 • Formler för att beräkna enskilda celler

 • Export till PDF och Excel

budget och prognos digitalt

Med rapportering

Med vårt budget och prognos verktyg så kan man enklare hantera företagets gemensamma mål. Insight budget och prognos med rapportering gör att fler kan vara involverade. Samtidigt som kontrollen och kvalitén på process och datan förbättras. Systemet är uppbyggt så att både en expert och en sällanvändare ska kunna hantera allt själv. 
 
Informationen uppdateras automatiskt från ekonomi och personalsystemet.  
Eller valfritt system. Informationen kan visas som siffror, mätare, grafer, nyckeltal och kommentarer eller annat önskat sätt.  
 
Excell är ett bra verktyg. Men med vårt system så kommer ni ha ett fantastiskt bra verktyg. 
Kortare inlärningskurva, bättre navigering och tydligare översikt är bara en del av vad vårt budget och prognosverktyg har att erbjuda! 

Tilläggsmöjligheter

Vi har mer verktyg än budget och prognos. Vårt system kan enkelt läsa in och exportera data till och från valfritt system.
Insight är byggt så att man kan välja de verktyg/moduler man vill använda och betalar därefter enbart för dem. Exempel: 
– Ert företag väljer budget och prognos verktyget.
– Efter en tid så behöver ni avtalshantering. 
– Då kontaktar ni oss så kan vi efter överenskommelse aktivera verktyget/modulen till er. 

Så enkelt är det oavsett vilket verktyg ni vill lägga till!
Här nedan kan ni se resterande av våra business intelligence verktyg.

Insight ger dig användarvänlig statistik från budget och prognos

Ett av våra tillägg ger er enkel översikt av statistiken. Lägg till så kan ni enkelt få dashboard som visar exakt den statistik ni vill utifrån den data som tagits fram. En effektivt tillägg som visar exakt det ni vill se, i det format som önskas. Där kan ni även bestämma på roll eller gruppnivå vilka som ska ha access till era olika dashboards.

Produkter/Verktyg

Budget och prognos

Reducera stora delar av manuella och repetitiva arbeten med flexibla verktyg för att skapa, justera och analysera budgetar och prognoser i realtid.

Rapportering

En pålitlig sanning om hur verksamheten går med automatiserade månads eller årsredovisningar.

Analys och portal

Välgrundade beslut och strategisk planering genom analys av data från flera system samtidigt.

Visualisering

Visualisera komplex data med intuitiva och interaktiva grafer, diagram och dashboards.

Kostnad per patient (KPP)

Exakt och detaljerad insikt i vårdkostnaderna för bättre resursallokering och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvårdsorganisationer.

avtal-avtalshantering

Avtal och inköp

Full kontroll och enkla och optimerade inköp med Avtal och Inköp.

Drift och molntjänst

Fokusera på din verksamhet, vi ser till att dina system är tillgängliga.

Hyressättning

Ta kontroll över din hyressättning.

Vad kan vi göra för dig?

Låt oss hjälpa med er budget, prognos, era beslutsstöd och mycket mer. Hör av dig med frågor och funderingar via kontaktformuläret nedan eller slå en signal direkt till vår kundansvarige, Fredrik!

Fredrik Borin
Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: 011 – 10 00 53