Insight Avtalshantering förenklar och ger dig automatiska kopplingar till valfritt system, exempelvis affärssystem och e-signering så att du kan följa både ekonomi och villkoren över dina avtal.

Insera har tagit fram ett nytt avtalssystem som är enkelt och överskådligt! 

Använder ni Excel idag för hantering av koncernens avtal, eller kanske ett gammalt svårhanterligt avtalshanterings system? Idag får fler och fler upp ögonen för att göra saker så smarta och smidigt som möjligt. Därför bör man se över allt fler områden inom företaget där man faktiskt kan automatisera och spara tid. Avtalshantering är ett sådant område. 
Har man inte ett automatiserat system idag så förlorar man mängder med tid.

– “Någon måste ju sköta systemet”, kanske ni tänker?
Absolut är det så. Men det var just det med “någon” och inte “några”. Ett system som sköter avtalen kommer göra att färre personer behöver organisera upp och lägga tid. Systemet sköter det mesta.
Lägg in era avtal, säg till systemet vilka tider det handlar om och låt det automatiserade avtalssystemet sköta resten.

Exempel på funktioner i Insights avtalshantering
 • Vem är ansvarig för ett visst avtal/kontrakt

 • Vilka har vi avtal med

 • Vilka vi har med en viss kund

 • Vilka ska omförhandlas

 • Vilka leverantörer ett kostnadsställe köper ifrån

 • Totalt inköpt från en leverantör med eller utan kontrakt

 • Följa upp på bransch vilka är de största leverantörerna med eller utan kontrakt

 • Hur mycket har man köpt från en viss bransch med eller utan

 • Alla leverantörer som har avtal, håller på att upphöra eller utan

 • Vilka leverantörer ett kostnadsställe köper ifrån 

 • Vem som är ansvarig för inköp från olika leverantörer med eller utan avtal 

 • Ansvarig kan följa totalt inköp under en vald tidsperiod   

 • Notifikation på mail eller på Inseras avtalshanteringssystem när kontrakt snart löper ut och måste hanteras

 • Alla inköp inom en kontogrupp från leverantörer med eller utan avtal

 • Automatisk hämta Avtal från valfritt e-signering 

Insight avtalshanteringssystem ger er kontroll över avtalsstrategin.

En kund hörde av sig till oss med frågan om ett avtalshanteringssystem. När frågan ställdes hade vi inte något framtaget. Men med ett suveränt samarbete med kunden så hade vi efter en tid ett system som underlättade och tidseffektiviserade deras avtalshantering extremt. Kunden blev väldigt nöjd med den framtagna produkten.

Tack vare det samarbetet så har vi nu kommit med ytterligare en modul till vårt business intelligence verktyg.

Letar ni efter det mest anpassningsbara avtalssystemet?

Går ert företag i fundering kring att implementera ett avtalshanteringssystem men inte riktigt sett alla fördelarna? Lugn vi hjälper er med att lista några starka fördelar med att använda ett system skapat för avtal. 

 • En tydlig översiktlig bild över alla avtal
  och vilken status de har
   
 • Lätthanterligt och enkelt 
 • Tidseffektivt genom enkel navigering och
  möjlighet till en 
  dashboard med alla avtal
  och se exakt de siffror man behöher
   
 • Kontroll genom att systemet märker
  när ett avtal börjar gå ut och därmed mailar ut
  den informationen

Listan kan göras väldigt lång. Men dessa 4 punkter är ändå riktigt starka till att man vinner på att använda vårt avtalshanteringssystem. Tycker ni att det vi har låter intressant så tveka inte att höra av er till oss. Som nämnt tidigare är vårat system framtaget tillsammans med kund, vilket gör oss flexibla med lösningen. Känner ni att systemet inte har allt som ni önskat så ställ frågan till oss. Vi lyssnar gärna på idéer för att förbättra vårt system så ni och andra kunder kan bli ännu nöjdare.

Avtalshanteringens statistik som ni vill ha det!

Vi hjälper er att bygga upp egna dashboards. En dashboard ger er möjlighet till att visa upp den statistik ni vill se och exakt som ni vill se det. Få den översikt som behövs för er avtalshantering snabbt och enkelt.

Via dashboard kan ni få avtalshanterings statistiken visad i de diagram eller tabeller som önskas.
Forma dem som ni tycker fungerar bäst!

Vad är avtalshantering system?

Vårt system erbjuder en tydlig översikt av alla era avtal oavsett typ.
Avtalshanteringssystemet visar allt som ni behöver se.

Vilken typ av avtal spelar ingen roll utan systemet hanterar alla typer. Ni väljer vad ni vill visa och hur ni vill visa det.
Vill ni se data på dashboarden i form av ett diagram och en annan data i form av tabell så är systemet flexibelt.
Möjlighet till pdf över era vyer finns om så önskas. Skulle ni upptäcka att vi saknar någon typ av graf så löser vi även det.

Självklart får ni den design som ni vill ha. Er logga, era färger och vy upplägg. Välkommen att boka demo med oss!

Produkter/Verktyg

Budget och prognos

Reducera stora delar av manuella och repetitiva arbeten med flexibla verktyg för att skapa, justera och analysera budgetar och prognoser i realtid.

Rapportering

En pålitlig sanning om hur verksamheten går med automatiserade månads eller årsredovisningar.

Analys och portal

Välgrundade beslut och strategisk planering genom analys av data från flera system samtidigt.

Visualisering

Visualisera komplex data med intuitiva och interaktiva grafer, diagram och dashboards.

Kostnad per patient (KPP)

Exakt och detaljerad insikt i vårdkostnaderna för bättre resursallokering och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvårdsorganisationer.

avtal-avtalshantering

Avtal och inköp

Full kontroll och enkla och optimerade inköp med Avtal och Inköp.

Drift och molntjänst

Fokusera på din verksamhet, vi ser till att dina system är tillgängliga.

Hyressättning

Ta kontroll över din hyressättning.

Vad kan vi göra för dig?

Låt oss hjälpa med er budget, prognos, era beslutsstöd och mycket mer. Hör av dig med frågor och funderingar via kontaktformuläret nedan eller slå en signal direkt till vår kundansvarige, Fredrik!

Fredrik Borin
Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: 011 – 10 00 53