Insight Miljömodul.

Insight Miljömodul är det kompletta miljöredovisningsstödet för hela organisationen. Ett effektivt miljöarbete gynnar både miljön och bidrar till organisationens ekonomiska utveckling.

Genom att välja en lösning från Insera får ni marknadens mest kompletta verktyg för miljöredovisning byggt med fokus på att stötta medelstora- och stora organisationer/företag där varje del i systemet skall vara marknadens bästa.

Insight Miljömodul för uppföljning och planering

Syftet och målsättningen med att ägna större tid och kraft åt miljöredovisning är många.

Motiven kan vara flerdimensionella. Det kan exempelvis röra sig om generella utsläpp, ekonomi, transportplanering personalplanering eller hantering av branschspecifikt avfall. Kombinationen av dessa dimensioner kan också vara intressant att sätta i gemensamma sammanhang för uppföljning och planering.

Exempel på funktioner i Insight Miljömodul
  • Inmatning av valfria miljöparametrar tex bensin, energi, papper, transporter etc

  • Integration och eller manuell insamling av information från andra system och underlag

  • Funktion för att räkna ut hur mycket tex CO2, NOX, HC etc

  • Valfria enheter tex CO2, NOX, HC, MWh, antal, kilometer, etc

  • Registrering av alla typer av emissionsfaktorer kopplat till tidsperioder

  • Inmatning av textuell information kring t ex miljömål, frågor samt enkäter

  • Analys, rapporter och diagram

  • Användaren kan själv administrera systemet: exempelvis skapa beräkningar, rapporter, diagram mm

  • Planering av miljöarbetet genom funktioner i Insight Budget & Prognos

  • Följa upp ekonomiska nyckeltal knutna till miljödata

Med Insight Miljömodul blir det lättåtkomligt och anpassat efter befattning och roll i organisationen.

På så sätt är det enkelt att hantera återkommande uppföljning som daglig, veckovis och eller månadsvis kontroll.

Med ett kontinuerligt miljöarbetare så blir det mindre arbete och du kan i god tid göra önskvärda förändringar som gynnar miljö och ekonomi under ett och samma verksamhetsår.

Budget och prognos

Stöttar samtliga planeringsprocesser i din verksamhet

Rapportering

Spara tid genom automatiserad rapportering som följer dina mallar

Analys och portal

Du får både helikopterperspektivet och detaljerna i ett och samma system

Visualisering

Visualisering hjälper dig att upptäcka nya samband så du kan fatta bättre beslut!

Kostnad per patient (KPP)

Marknadens mest kompletta KPP-lösning

avtal-avtalshantering

Avtalshantering

Med vår avtalshantering får ni full kontroll över avtalsstrategin

Molntjänst

Med vår molntjänst är du alltid uppdaterad.

Hyressättning

Helautomatiserat, webbaserat system för rätt hyressättning i ditt fastighetsbestånd.

Vad kan vi göra för dig?

Låt oss hjälpa med er ekonomistyrning, era beslutsstöd och mycket mer. Hör av dig med frågor och funderingar via kontaktformuläret nedan eller slå en signal direkt till vår kundansvarige, Fredrik!

Fredrik Borin
Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: 011 – 10 00 53