Hos oss hittar du ett tight och tryggt team av specialister inom Business Intelligence Verktyg.

Ett litet och effektivt företag för stora och små kunder inom privat och offentlig sektor. Vi är ett svenskt företag som sedan 1995 levererat lösningar för beslutsstöd och ledningsstöd, inom budget, prognos, analys och rapportering.

Vi är specialister inom effektivisering, automatisering för att skapa mervärde av din information!

Vi har lyssnat på våra kunder, tagit del av deras problem, behov och framtida utmaningar i över 20 års tid.

Med detta som ledstjärna har vi utifrån vår kunskap, erfarenhet skapat en färdplan och en karta för att göra rätt saker i rätt ordning på rätt sätt.

BRANSCHER

Privat

Insight beslutsstöd och ledningsstöd är enkelt, kraftfullt och kostnadseffektivt. Oavsett om du är sällananvändare eller specialist inom ekonomi, personal, försäljning, projekt så presenteras informationen på dina villkor

LÄS MER

Offentlig sektor

Vi har levererat Insight beslutsstöd och ledningsstöd till statliga myndigheter, affärsverk, kommuner, landsting/ regioner i över 20 årstid. Resultatet har blivit en effektivare verksamhetsstyrning inom samtliga områden.

LÄS MER

Kort om våra produkter/verktyg

Snabba och korrekta beslut kräver bra underlag. Något vi vet är vikten av att ha fakta på plats i (real-)tid när/om man måste ta svåra och / eller snabba beslut. 

Vi på Insera möter dagligen företag och organisationer som lägger ned mycket tid på att ta fram underlag vilket skapar ledtider för beslut. Ledtider som du som beslutsfattare inte har råd med. Där kommer vårt business intelligence verktyg in i bilden. Med hjälp av våra verktyg så kommer er organisation få det beslutsstöd som ni kräver. Vårt verktyg kan bland annat tillföra: 

  • Möjligheten att över tid mäta din verksamhet på samma sätt 
  • All information och alla underlag för beslut alltid tillgängliga 
  • Underlag som inte är personberoende och med det ökad kvalitet 

Att alltid vara förberedd skapar trygghet i organisationen och beslutsstöd är nyckeln till framgång!

Se över våra verktyg nedan och välj just det som passar er. Boka en demo eller kontakta oss så berättar vi gärna mera om bland annat vårt beslutsstöd. 

Produkter/Verktyg

Budget och prognos

Reducera stora delar av manuella och repetitiva arbeten med flexibla verktyg för att skapa, justera och analysera budgetar och prognoser i realtid.

Rapportering

En pålitlig sanning om hur verksamheten går med automatiserade månads eller årsredovisningar.

Analys och portal

Välgrundade beslut och strategisk planering genom analys av data från flera system samtidigt.

Visualisering

Visualisera komplex data med intuitiva och interaktiva grafer, diagram och dashboards.

Kostnad per patient (KPP)

Exakt och detaljerad insikt i vårdkostnaderna för bättre resursallokering och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvårdsorganisationer.

avtal-avtalshantering

Avtal och inköp

Full kontroll och enkla och optimerade inköp med Avtal och Inköp.

Drift och molntjänst

Fokusera på din verksamhet, vi ser till att dina system är tillgängliga.

Hyressättning

Ta kontroll över din hyressättning.

Vad kan vi göra för dig?

Låt oss hjälpa med era beslutsstöd och mycket mer. Hör av dig med frågor och funderingar via kontaktformuläret nedan eller slå en signal direkt till vår kundansvarige, Fredrik!

Fredrik Borin
Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: 011 – 10 00 53