ENKELT, KRAFTFULLT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

Vi har tjänster för dina behov

Om Inseras tjänster

Välkommen till Insera, din partner för att maximera din verksamhets potential genom våra skräddarsydda tjänster inom strategisk rådgivning, implementering av IT-lösningar, utbildning, drift och förvaltning av IT-system, samt användarsupport.

Vi är övertygade om att en effektiv IT-miljö och välfungerande system är nyckeln till framgång för varje organisation, oavsett storlek eller bransch. Med vår breda erfarenhet och djupa expertis inom området erbjuder vi skräddarsydda lösningar som passar dina unika behov och målsättningar.

Låt oss vara din partner på vägen mot ökad effektivitet, tillförlitlighet och tillväxt.

Strategisk rådgivning

Våra specialister ger rådgivning för att förbättra din verksamhet och resultat genom att tillhandahålla expertis och strategisk vägledning

Implementering

Våra experter inför och integrerar IT-system i din organisation. Vi erbjuder snabb implementering av Insight genom gedigen erfarenhet från kommun, företag och statliga organisationer.

Utbildning

Vi erbjuder utbildningsprogram som skräddarsys efter din organisations processer, terminologi och förutsättningar.

Drift och förvaltning

Vi erbjuder våra lösningar med installation antingen hos er eller som en tjänst (SaaS), alltid med den nivå av service som ni önskar.

Support

Vår support är väl insatt i din installation och konfiguration vilket gör att supportärenden snabbt blir lösta.

STRATEGISK RÅDIVNING

Våra specialister ger rådgivning för att förbättra din verksamhet och resultat genom att tillhandahålla expertis och strategisk vägledning.

Strategisk rådgivning är en dynamisk tjänst som erbjuds till företag och organisationer inom olika branscher och sektorer. Genom en kombination av expertis, analys och strategiutveckling hjälper våra managementkonsulter er att förbättra er verksamhet och uppnå era mål.

Våra konsulters arbete kan inkludera allt från att identifiera effektivitetsbrister och optimera affärsprocesser till att implementera ny teknologi och utveckla hållbara tillväxtstrategier, samt att navigera genom komplexa förändringsprocesser och hantera nya utmaningar på marknaden.

Genom att erbjuda skräddarsydda lösningar och råd anpassade efter specifika behov och målsättningar, hjälper vi er att driva framgång och hållbar tillväxt för företag och organisationer runt om i världen.

Vår kompetens inom strategisk rådgivning:

 • Insera har en lång och gedigen erfarenhet av att utveckla verksamheter med förbättrad styrning och ledning, särskilt inom områdena budget och prognos.
 • Genom att vara en del av koncernen VIEW Group har vi ett brett nätverk av experter inom både ekonomi och IT kan vi tillhandahålla omfattande kompetens inom alla aspekter av ekonomi och IT.
 • Våra utvalda partners bidrar till att stärka vårt erbjudande och kompletterar vår expertis.

Internationell verksamhet:

 • Inseras har många internationella kunder och vi har en global ambition.
 • VIEW Group och våra utvalda partners ger oss lokal närvaro i flera geografiska områden.
IMPLEMENTERING

Våra experter inför och integrerar IT-system i din organisation. Vi erbjuder snabb implementering av Insight genom gedigen erfarenhet från kommun, företag och statliga organisationer.

Implementering av IT innebär att våra experter ansvarar för att införa och integrera IT-lösningar i din organisation. Detta inkluderar allt från planering och design till installation, konfiguration och testning av system och programvara.

Med hjälp av expertis inom projektledning, teknisk kompetens och förändringshantering strävar implementeringskonsulterna efter att maximera värdet av IT-investeringar och förbättra verksamhetens prestanda och effektivitet.

Vi har stor erfarenhet av implementering i många olika typer av organisationer och anpassar oss till din organisations förutsättningar och krav.

Implementering är teamwork:

1. Förståelse av Kundens Behov och Mål
Kunden har bäst insikt i sina egna affärsprocesser, behov och mål. Denna information är kritisk för att vi ska kunna skräddarsy systemet så att det passar.
Vi har teknisk kunskap och erfarenhet av att implementera liknande system och kan föreslå lösningar som kunden kanske inte har övervägt.

2. Kravinsamling och Analysering
Genom att hålla gemensamma workshops kan vi tillsammans definiera och enas om systemkrav.
Regelbunden kommunikation säkerställer att vi alla har samma bild och att inga kritiska krav förbises.

3. Konfigurerings- och Anpassningsprocess
Slutanvändarnas input är viktig för att anpassa systemet till de dagliga arbetsflödena och säkerställa användarvänlighet.
Vi vet hur systemet kan konfigureras för att uppfylla specifika krav och maximera nyttan.

4. Testning och Kvalitetssäkring
Kunden kan bidra med realistiska testscenarier baserade på verkliga affärsprocesser, och vi kan säkerställa att systemet fungerar som avsett under dessa scenarier. Kundens feedback under testning hjälper oss att finjustera systemet innan slutlig implementation.

5. Projektledning och Tidsplanering
En gemensam projektplan där vi tillsammans definierar roller och ansvar bidrar till att projektet hålls på rätt spår.
Under projektets gång kan båda parter behöva anpassa sig till förändringar, och ett nära samarbete gör det lättare att hantera dessa smidigt.

UTBILDNING

Vi erbjuder utbildningsprogram som skräddarsys efter din organisations processer, terminologi och förutsättningar.

I samband med implementering så skräddarsyr vi utbildningsprogram efter din organisations processer, terminologi och förutsättningar.

Utbildningarna säkerställer användarnas kompetens och effektivitet i användningen av Insight och andra IT-system. Genom en kombination av teoretisk kunskap och praktisk träning syftar utbildningen till att förbättra användarnas förmåga att använda Insight och andra IT-lösningar på ett effektivt sätt för att möta organisationens affärsbehov och mål.

Vår kompetens inom utbildning:

 • Användarutbildning
 • Teknisk kompetensutveckling
 • Specialiserad utbildning

Spetskompetens genom vår koncern:

 • Ekonomi
 • HR
 • Lön
DRIFT OCH FÖRVALTNING

Vi erbjuder våra lösningar med installation antingen hos er eller som en tjänst (SaaS), alltid med den nivå av service som ni önskar.

Vår tjänst för drift och förvaltning av IT-system är nyckeln till en smidig och pålitlig IT-infrastruktur för ditt företag. Med vårt dedikerade team av IT-experter tar vi hand om alla aspekter av drift och förvaltning av dina IT-system, från daglig övervakning och underhåll till hantering av problem och incidenter.

Vi säkerställer att din IT-miljö är optimerad för prestanda, säkerhet och tillgänglighet, vilket minskar driftstörningar och ökar produktiviteten för dina användare. Genom att kontinuerligt övervaka hotlandskapet och tillämpa snabba åtgärder för att hantera nya hot, upprätthåller vi en hög nivå av säkerhet i din driftsmiljö.

Dessutom ser vi till att din kunds data är skyddad mot obehöriga åtkomst och hot. Med vårt proaktiva tillvägagångssätt kan du fokusera på att driva din verksamhet medan vi tar hand om din IT-infrastruktur, vilket ger dig trygghet och effektivitet i din dagliga verksamhet.

70% av våra kunder väljer SaaS:

 • Kostnadseffektivt
 • Skalbart och flexibelt
 • Automatiska uppdateringar
 • Enkel implementering

30% av våra kunder väljer On-Prem:

 • Kontroll och anpassning
 • Sekretess
 • Efterlevnad och regulatoriska krav

Vad passar din verksamhet bäst? Du får alltid:

 • Ägande av din data
 • Stora möjligheter till anpassning
 • Integration med alla system
 • Full funktionalitet
 • Service och support
SUPPORT

Vår support är väl insatt i din installation och konfiguration vilket gör att supportärenden snabbt blir lösta.

Inseras användarsupport gör det enkelt för era användare när de får problem. Med vårt dedikerade supportteam får era användare tillgång till snabb och tillförlitlig hjälp när de behöver det som bäst.

Vi erbjuder personlig vägledning och stöd för allt från grundläggande systemfunktioner till avancerade processer, vilket säkerställer att ert team kan arbeta effektivt och produktivt.

Vi finns här för att besvara frågor, lösa problem och erbjuda användbar expertis för att optimera er användarupplevelse. Med vår användarsupport kan ni känna er trygga med att få den hjälp ni behöver.

Supportvision:

 • Snabb
 • Tillgänglig
 • Kompetent

Resultat:

 • Kritiska fel vanligen lösta samma dag
 • Problem vanligen lösta inom en arbetsdag

Vad kan vi göra för dig?

Vill du ha en offert eller har frågor och funderingar, fyll i kontaktformuläret eller hör av dig till våra kundansvariga!

Kontakt

   info@insera.se

   Södra Grytsgatan 1A, 602 33 Norrköping

    Växel: +46(0)11-10 00 53

Fredrik Borin
Kundansvarig / Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: +46(0)11–10 00 53

Jonas Kappling
Kundansvarig / Försäljning
jonas.kappling@insera.se
Tel: +46(0)79-143 32 99