Rapportering

Koncernrapportera och spara tid med våra business intelligence verktyg!

Spara tid genom automatiserad rapportering

Insight rapportbok samlar automatiskt din information från interna eller externa källor. Du behöver inte jaga underlag inför en rapporteringsperiod. Alltid Snygga och färdiga koncernrapporter. De följer din grafiska profil och mallar, du kan skriva och kommentera direkt i rapporterna. Här får du en sammanställning på dina rapporter, nyckeltal, trender, aktiviteter, verksamhetsplanering mm.

Med vårt beslutsverktyg behöver du inte längre klippa och klistra från olika Exceldokument.

Er koncernrapport är alltid uppdaterad och tillgänglig för uppföljning och du kan skriva ut dem i snygga PDF dokument.

Exempel på funktioner i Insight rapportering

  • Följer din grafiska profil och mallar

  • Nyckeltal, aktiviteter, verksamhetsplaner mm

  • Val av period

  • Automatisk hämtning av information från interna och externa källor

  • Utskrift till PDF

  • Hanterar siffror, text, mätare, diagram symboler mm

  • Behörighetsstyrt

Automatiserad månads eller årsredovisning

Mycket tid läggs idag på att sammanställa koncernrapporter för olika typer av ändamål.

Med Insight rapportbok får du kvalitetssäkrad information direkt i valfritt format.

Det frigör tid och det blir inte personberoende. Rapportering kommer ut i tid och finns alltid tillgänglig.

Budget och prognos

Reducera stora delar av manuella och repetitiva arbeten med flexibla verktyg för att skapa, justera och analysera budgetar och prognoser i realtid.

Analys och portal

Välgrundade beslut och strategisk planering genom analys av data från flera system samtidigt.

Rapportering

En pålitlig sanning om hur verksamheten går med automatiserade månads eller årsredovisningar.

Visualisering

Visualisera komplex data med intuitiva och interaktiva grafer, diagram och dashboards.

Kostnad per patient (KPP)

Exakt och detaljerad insikt i vårdkostnaderna för bättre resursallokering och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Hållbarhet

Enkel rapportering av hållbarhet enligt CSRD och tid över för att utveckla din hållbarhet.

Koncernrapportering

Sammanhängande och transparent översikt av hela koncernens ekonomiska ställning.

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplan eller affärsplan sammanfattar och beskriver hur din verksamhet ska nå sina mål, ger en överblick och beskriver planerade aktiviteter.

Rådgivning och ledning

Förbättra din verksamhet, strategi och resultat med strategisk rådgivning och ledning av dina viktiga projekt.

Vad kan vi göra för dig?

Vill du ha en offert eller har frågor och funderingar, fyll i kontaktformuläret nedan eller slå en signal direkt till vår kundansvarige, Fredrik!

Kontakt

   info@insera.se

   Södra Grytsgatan 1A, 602 33 Norrköping

    Växel: 011-10 00 53

Fredrik Borin
Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: 011 – 10 00 53