Tänk om du i stället kunde lägga tiden på att skapa din budget och prognos som stämmer och ger dig en god överblick i ett och samma budget och prognosverktyg med automatiska rapporter för uppföljning. 
Med Insight behöver du inte komplettera med externa rapporteringssystem.  

Läs vad Insight Beslutsstöd och ledningsstöd kan göra för dig. 

Kontakta oss via hemsidan så får du veta mer.