Nyttja den fulla potentialen i Insight!

Insight är en heltäckande lösning för hela verksamheten!

Insight är mycket mer än ett analysverktyg eller enbart ett budgetprognosverktyg.

I Insight kan ni exempelvis automatisera er rapportering, visualisera era siffror i exempelvis kartbilder, Trendindikatorer, nyckeltal, flödesdiagram, Dashboard, organisationsscheman eller varför inte göra er resursplanering.

Många av oss tänker på konton när vi pratar om budget eller prognos. Men budget/prognos kan vara uppbyggd på många olika sätt.

Delar av totalbudgeten kanske kommer från en drivarbaserad stödprocess i budget/prognos. Exempelvis en personalkostnadsbudget med drivare såsom lön, bonus, pension, sjukfrånvaro m.m. eller varför inte från försäljning, projekt eller produktionsområdena?

Eftersom budget och prognos hela tiden är kopplat mot det faktiska utfallet är det enkelt att följa upp sin budget/prognos och eventuellt korrigera prognosen mot hur det faktiskt går.

Prognosen kan du lägga med rullande 12 på en mer aggregerad nivå än budgeten och på så vis agera snabbare på olika trender i försäljningen, ekonomin, personalkostnader.

Är ni sugna på att veta mer om vad faktiskt Insight skulle kunna hjälpa och stötta er med i er vardag så tveka inte att höra av er till oss. Vi på Insera är måna om att ni får ut så mycket som möjligt av Insight i er verksamhet.