En traditionell budget sker på kontonivå av controllers och baseras på historiska data och att du är välbekant med kontoplanen på detaljnivå.

Men en verksamhet består ofta av så mycket mer!

Med drivar/ aktivitetsbaserad budget och prognos kan varje medarbetare bidra genom att arbeta med begrepp som de är väl bekanta med.

Det kan vara alltifrån produkter, volymer, valuta, antal, priser, personal etc.

Genom att jobba med båda modellerna får du med dig hela verksamheten så att ni når uppsatta mål tillsammans.