Insight ger dig möjligheten att arbeta effektivare, proaktivt och att kunna fatta bättre och mer välgrundade beslut genom att få en helhetssyn på ditt företag eller organisation.

Med Insight kan du få en gemensam helhetsbild från alla dina verksamhetssystem.

Du behöver inte längre dyka ned i olika system vilket tar tid och ger inte en fullständig bild av vart verksamheten är på väg!

Med alltid aktuella siffror från samtliga områden i din verksamhet kan du se vad som går bra eller dåligt in din verksamhet. Ibland behöver man titta bakåt för att förstå hur det hänger ihop men fokus bör ligga på framtiden som du kan påverka.

Med hjälp av Insight kan du lägga prognoser jämfört med utfallet och få automatiska beräkningar hur det kommer se ut om exempelvis 12 månader.

På så vis agerar du i tid och tar nödvändiga beslut baserat på fakta och gör det lättare att arbeta proaktivt!

Vill du läsa mer om Insight Budget och prognos hittar du mer info här!