Med erfarenhet och kunskap ser vi till att offentlig sektor effektiviserar sitt arbete.

Alla våra medarbetare har gedigen mångårig erfarenhet inom området beslutsstöd för komplexa och stora organisationer inom offentligt sektor.

Målet med systemet är att stödja organisationer med decentraliserat beslutsansvar. Beslutsstödssystemet Insight har därför skapats för att vara en del av verksamheten för såväl expertanvändare som sällan användare på alla nivåer i organisationen.

Klicka här för att läsa mer om vårt business intelligence verktyg Insight 

Insight beslutsstöd och ledningsstöd

Du får både helikopterperspektivet och detaljerna i ett och samma system, välj själv! Insight Beslutsstöd och ledningsstöd 3.0 klarar såväl datorer som mobiler och surfplattor. Det innebär helt enkelt att det blir läsvänligt oavsett enhet.

Med hjälp av dra och släpp funktionalitet bygger du enkelt upp din Portal med dina rapporter, analyser, uppföljning, nyckeltal och dashboard tillsammans med budget & prognos samt KPP- kostnad per patient.

Exempel inom offentlig sektor
  • Kommuner

  • Regioner

  • Statliga myndigheter

  • Affärsverk

Ett urval av våra kunder

KUNDCASE

Finspångs kommun sökte efter ett verktyg som skulle kunna konsolidera budget- och prognosarbetet.

Samtidigt efterfrågade man möjligheten till mer analys och rapporter än det man kunde få från ekonomisystemet.

Finspångs kommun val av Insera och beslutsstödssystemet Insight har medfört:

  • Informationen finns tillgänglig för samtliga nivåer i organisationen
  • Gemensamt planeringsverktyg och arbetssätt
  • Tidsbesparing vid budgetläggning för administratör och budgetansvarig
  • Skalbarhet vilket gör att kommunen kan lägga till nya system och återanvända befintliga begrepp, definitioner och strukturer i Insight

Mikaela Maglica-Carlberg jobbar som ekonom: “Med Insight får jag en samlad och gemensam plats för prognoser och budget. Jag har möjligheten att vända och vrida på information. Vi tjänar tid och slipper leta information i Excel-filer, ekonomisystem etc. Vi har helt enkelt en bättre överblick”

“Det var viktigt för oss att hitta ett system som inte bara var ett analysverktyg. Vi krävde inmatning av tex budget från flera processer, inte bara ekonomi. Att lägga budget i ekonomisystemet var väldigt statisk och inte så dynamisk. Vi ville tex inte belasta ekonomisystemet med vår personalbudget. Vi ville samla budget- och prognos i ett system. När vi valde Insight så skapade vi förutsättningar för att koppla på flera processor som miljöredovisning och betygssystem.”

Anette Asklöf, Ekonomichef Finspångs kommun

Vad kan vi göra för dig?

Låt vårt beslutsstödssystem Insight hjälpa till mer era behov. Hör av dig med frågor och funderingar via kontaktformuläret nedan eller slå en signal direkt till vår kundansvarige, Fredrik!

Fredrik Borin
Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: 011 – 10 00 53