Med Insight rapportbok får du automatiskt och kvalitetssäkrad information.

Mycket tid läggs idag på att sammanställa rapporter för olika typer av ändamål.

Nu behöver du inte längre klippa och klistra från olika Exceldokument.

Det frigör tid och det blir inte personberoende.

Rapportering kommer ut i tid och finns alltid tillgänglig.

Insight digitala rapportbok samlar automatiskt din information från interna eller externa källor. Du behöver inte jaga underlag inför en rapporteringsperiod. Alltid Snygga och färdiga rapporter. De följer din grafiska profil och mallar, du kan skriva och kommentera direkt i rapporterna. Här får du en sammanställning på dina rapporter, nyckeltal, trender, aktiviteter, verksamhetsplanering mm

Rapporterna är alltid uppdaterade och tillgängliga på din dator för uppföljning och du kan skriva ut dem i snygga PDF dokument.