Beslutsstöd med gedigen uppbyggnad

Vi har levererat system för beslutsstöd i över 25 år.
Det har givit oss en gedigen erfarenhet att fokusera på det som är bäst för verksamheten.

Vi har lyssnat på våra kunder, tagit del av deras problem, behov och framtida utmaningar.
Med detta som ledstjärna har vi utifrån vår kunskap och erfarenhet skapat en färdplan och en
karta för att göra rätt saker i rätt ordning på rätt sätt. Tillsammans skapar vi ett effektivt och fullständigt beslutsstöd!

Vårt beslutsstöd tillför

Förenkla arbetsprocesser:

 • Ta bort tråkiga rutiner och tidstjuvar
 • Automatisering
 • Reducera personberoende rutiner
 • Alltid tillgång till korrekt underlag
 • Helhetsbild av verksamheten

Stötta verksamhetens behov:

 • Skräddarsytt är standard
 • Verksamhets och resurskonsulter
 • För expert och sällanvändare
 • Få med hela verksamheten

Kvalificerad support:

 • Snabb återkoppling
 • Verksamhetskunniga konsulter

Vi arbetar för långsiktiga relationer byggda på kvalitet och ömsesidigt förtroende

Vi strävar efter långsiktiga och djupa kundrelationer. Detta är endast möjligt om vi som leverantör ständigt kan erbjuda tjänster och lösningar som motsvarar kraven och behoven idag men som även lever upp till framtidens kravbild. Genom att målmedvetet avsätta resurser för utveckling och förbättringar har vi lyckats motsvara kundernas krav och behov i över 25 års tid med samma grundlösning i botten.

Snabba korrekta beslut

Snabba och korrekta beslut kräver bra underlag.

Vi på Insera möter dagligen företag och organisationer som lägger ned mycket tid på att ta fram underlag vilket skapar ledtider för beslut.
Ledtider som du som beslutsfattare inte har råd med.

Med automatiserat underlag får du:

 • möjligheten att över tid mäta din verksamhet på samma sätt
 • all information och alla underlag för beslut alltid tillgängliga
 • underlag som inte är personberoende och med det ökad kvalitet

Då all information finns samlat på ett ställe får du en sanning av hur du ska tolka din information.
Att alltid vara förberedd skapar trygghet i organisationen och beslutsstöd är nyckeln till framgång!

beslutsstöd-kompass

Låt vårt system vara er kompass

Kort om våra moduler till vårt system

Systemet kan hantera väldigt mycket och är uppbyggt modulvis. Välj de moduler som just ert företag behöver.
Självklart betalar man enbart för de man använder. Skulle man vilja lägga till någon modul så är det enkelt att göra.
Med hjälp av våra moduler så får ni det beslutsstöd som behövs.

Budget och prognos

Sköter hela er koncerns dimensioner. Tack vare det så kan alla inom koncernen vara involverade och se översiktligt all budget och prognos.
Man kan enkelt tilldela behörighet till användare så olika avdelningar bara kan se just sin data. Skulle man behöva dela upp behörighet på
andra sätt så kan man även gruppera användarna. Det går att göra för alla dimensioner.

Rapportering

Utöver modulerna budget och prognos, analys och portal så finns även den här modulen.
Den här modulen kan skapa en rapportbok som följer koncernens grafiska profil och mallar. Visa rapporter som ni vill och efter de perioder
som önskas i bokformat som enkelt kan exporteras till en pdf fil.

KPP

Modulen innehåller en rad olika funktioner för att säkerställa KPP arbetet. Analysverktyg för exempelvis uppföljning av matchningsprocent, kvalitetssäkring, valideringsanalys av rätt matchningsregelverk, ska regelverket förstärkas eller lättas upp för att nå önskad matchningsprocent.

Analys och portal

Bygg portaler utifrån era rapportanalyser där ni sedan kan se över olika perioder och översiktligt se exakt det ni vill, i det format ni vill.
Här får man ut flerdimensionella analyser direkt i rapporten.

Visualisering

Kartor, flöden, rörelse, position precis som du vill se det. Här finns inga gränser! Vill du se olika delar av företag och vilka resultat de har, enkelt löst.
Exempelvis hur går det för kollegorna i Umeå, in i visualiseringsmodulen och se.

Avtalshantering

Förenklar hanteringen av koncernens alla avtal. Koppla till valfritt affärssystem och e-signering så att du kan följa både ekonomi och villkor över dina avtal.

Ett beslutsstöd som kan bli unikt för er

Som nämnt har vi väldigt många år inom branschen och skulle ni tycka något är intressant så tveka inte att höra av er.
Vi är heller inte omöjliga med att justera och tillföra funktioner efter önskemål.

Läs mer via rubriklänkarna eller boka en demo direkt via knappen nedan