Insera har verktyget för er koncernrapportering!
Vad är en koncernrapportering?
Vi bryter ner ordet för att ta reda på vad det innebär. Vad är en koncern?
Definitionen av en svensk koncern enligt aktiebolagslagen som infördes 1995 är ett moderbolag med dotterbolag. Koncern är alltså en samling företag där det finns ett moderbolag med bestämmanderätt över alla sina dotterbolag.
Koncernrapportering är samlade rapporter för översiktlig vy av alla bolagen.

koncernrapport
Med hjälp av Inseras koncernrapporteringsverktyg kan man koppla ihop alla företag inom sin koncern.

Att arbeta med rapportering inom koncern

Hur kan kommande resultat med intäkter och kostnader se ut för hela koncernen?
En översiktlig budgetrapport kan ge en prognos över det kommande resultatet inom hela koncernen.
Med hjälp av en budgetrapport så kan man förbereda och planera med enkelhet.
En budget tillför bland annat:

  • Prognos för resultat utifrån intäkter och kostnader
  • Stadigare ekonomisk planering
  • Tydlig översikt av hur kommande år kan se ut
  • Större ekonomisk kontroll

Här kommer vårt verktyg in i bilden för er koncernrapportering

Insera har skapat ett verktyg som underlättar hela processen för en koncernrapport.
Verktyget skapar en budget och prognosrapport som ger er koncern precis det ni behöver.
Exempel på vad man enkelt kan göra:

  • Välja avdelning/avdelningar/specifikt företag/flera företag
  • Få ut önskade diagram från datan
  • Se översiktligt eller gå ner i datan på specifikt företag/avdelning
  • Möjligheterna är många
  • Vi visar gärna upp vårt verktyg med en demo

Verktyget är framtaget så att det ska vara lätt för alla att använda. Vilket gör att ni behöver inte ha någon expertkunskap för hanteringen.
Kom ifrån Excel och diverse Excelkurser med vårt simpla men kraftfulla verktyg.

Sätt behörigheter på vad som ska visas. Med den begränsningen så kan man styra vem som ska se vad.
Vi hjälper till med hela uppsättning efter era önskemål och självklart utbildning av verktyget så ni känner er trygga
när ni ska bygga upp er koncernrapportering.

 

Insera kan med vårt verktyg ”Insight” hjälpa er koncern att ta fram era rapporter, precis som ni vill ha dem.
Insight är en webapplikation så man enkelt har access till den. Självklart ser vi över den säkerhet som krävs.

Läs vad Insight Budget och prognosverktyg kan göra för dig.
Kontakta oss via hemsidan så får du veta mer.
Eller boka en demo direkt via knappen ovanför.