Vi närmar oss julen och slutet av året 2021 och vill passa på att tacka för ett fint år tillsammans med er. Året har präglats av mycket glädje, men tyvärr även av covid. Hemarbete och restriktioner har fortsatt råda i stor omfattning även om vaccinet förbättrat läget, vilket vi är tacksamma för.
PrimeQ har haft ett bra år och vi är nu över 100 medarbetare på 6 orter.

Vi hälsar många nya kunder och kollegor välkomna i PrimeQ-familjen.


Clase Völcker, Koncern-VD PrimeQ AB

Bland annat har vi förvärvat PrimeQ Insera AB med kontor i Norrköping, Västerås och Göteborg. Inseras system Insight är ett kraftfullt beslutsstödsverktyg som
kompletterar våra övriga erbjudanden.
Inför 2022 ser vi tyvärr ett ökat behov av IT-säkerhet, mer om detta kan ni läsa nedan.

I år skänker vi en extra tanke till BRIS och deras arbete för barnen.

Vi önskar alla en

God Jul & Gott Nytt År

Vännerna på PrimeQ


Fredrik Borin, VD PrimeQ Insera AB

En unik tjänst som stänger dina säkerhetsluckor
I dagens moderna samhälle klarar vi oss inte längre utan en grundläggande kunskap i IT-säkerhet.
Riskerna är helt enkelt för stora och hoten blir fler och fler. Därför introducerade PrimeQ tjänsten Security Awareness Training.
Genom en automatiserad och onlinebaserad utbildningsplattform och simulerade attacker stärker ni ert företags viktigaste länk – medarbetarna.
Läs mer här

Supporthjälp under mellandagarna?

Vår support är tillgänglig alla helgfria dagar under jul och nyår. Ni når oss precis som vanligt via telefon, mejl eller vår kundportal.
Kontaktuppgifter hittar du här