Insera gör en behovsanalys av er verksamhet

En väg till ett pålitligt beslutsstöd och ledningsstöd

I över 20 år har vi levererat avhjälpande verktyg för beslutsstöd.
Det har givit oss en gedigen erfarenhet att fokusera på det som är bäst för verksamheten.

Vi har lyssnat på våra kunder, tagit del av deras problem, behov och framtida utmaningar. Med detta som ledstjärna har vi utifrån vår kunskap och erfarenhet skapat en färdplan och en karta för att göra rätt saker i rätt ordning på rätt sätt. Tillsammans skapar vi ett effektivt och fullständigt beslutsstöd och ledningsstöd!

Boka gärna en demo så kan vi gå igenom vad vi kan göra för er. Skulle ni sakna något så gillar vi nya ide´er och utvecklar gärna tillägg efter önskemål och förmåga!

Insera arbetar för långsiktiga relationer byggda på kvalitet och ömsesidigt förtroende

Vi strävar efter långsiktiga och djupa kundrelationer. Detta är endast möjligt om vi som leverantör ständigt kan erbjuda tjänster och lösningar som motsvarar kraven och behoven idag men som även lever upp till framtidens kravbild. Genom att målmedvetet avsätta resurser för utveckling och förbättringar har vi lyckats motsvara kundernas krav och behov i över 20 års tid med samma grundlösning i botten.

Våra verktyg hjälper er och tillför beslutsstöd. Verktygen ger möjligheten att arbeta effektivare, proaktivt och att kunna fatta bättre och
mer välgrundade beslut genom att ge en helhetssyn på kundens företag eller organisation.
Den typ av beslutsstöd och ledningsstöd vårt verktyg tillför
hjälper verkligen kunderna.

Insera gör en informationsanalys av din verksamhet och tar fram en informationsstrategi
Insera gör en informationsanalys av din verksamhet och tar fram en informationsstrategi

Insera arbetar för långsiktiga relationer byggda på kvalitet och ömsesidigt förtroende

Vi strävar efter långsiktiga och djupa kundrelationer. Detta är endast möjligt om vi som leverantör ständigt kan erbjuda tjänster och lösningar som motsvarar kraven och behoven idag men som även lever upp till framtidens kravbild. Genom att målmedvetet avsätta resurser för utveckling och förbättringar har vi lyckats motsvara kundernas krav och behov i över 20 års tid med samma grundlösning i botten.

Våra verktyg hjälper er och tillför beslutsstöd. Verktygen ger möjligheten att arbeta effektivare, proaktivt och att kunna fatta bättre och
mer välgrundade beslut genom att ge en helhetssyn på kundens företag eller organisation.
Den typ av beslutsstöd och ledningsstöd vårt verktyg tillför
hjälper verkligen kunderna.

Insera gör en verksamhetsanalys på ert företag

En komplett plattform

Genom att vi fått förtroendet att leverera beslutsstöd och ledningsstöd till många olika branscher, har våra kunder på så sätt fått ett mycket kompetent verktyg med både bredd och djup för att kunna stötta arbetsprocesser och kravet på funktioner. På så vis har våra konsulter fått en gedigen verksamhetsförståelse som de kan dela med sig av.

Beslutsstödet ger dig möjligheten att arbeta effektivare, proaktivt och att kunna fatta bättre och mer välgrundade beslut genom att få en helhetssyn på ditt företag eller organisation.

Med vårt verktyg kan du få en gemensam helhetsbild från alla dina verksamhetssystem.
Du behöver inte längre dyka ned i olika system vilket tar tid och ger inte en fullständig bild av vart verksamheten är på väg!

BRANSCHER

Privat

Vårt verktyg med beslutsstöd och ledningsstöd är enkelt, kraftfullt och kostnadseffektivt. Oavsett om du är sällananvändare eller specialist inom ekonomi, personal, försäljning, projekt så presenteras informationen på dina villkor.

Offentlig sektor

Vi har levererat beslutsstöd och ledningsstöd till statliga myndigheter, affärsverk, kommuner, landsting/ regioner i över 20 årstid. Resultatet har blivit en effektivare verksamhetsstyrning inom samtliga områden.

Vad kan vi göra för dig?

Låt oss hjälpa med era beslutsstöd och mycket mer. Hör av dig med frågor och funderingar via kontaktformuläret nedan eller slå en signal direkt till vår kundansvarige, Fredrik!

Fredrik Borin
Försäljning
fredrik.borin@insera.se
Tel: 011 – 10 00 53